Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Fradrag

Momsrefusion og skattemæssigt fradrag ved forretningsrejser i udlandet

af Karen Hansen Lyse, revisor

Momsrefusion

Momsfradrag udgør 100% ved hotelovernatninger og 25% på fortæring, når der er tale om ydelser i Danmark.

Der er også fradrag for den udenlandske moms, der bliver betalt for hotelophold og restaurationsydelser i udlandet. Tilbagesøgning af momsbeløbet skal ske digitalt hos SKAT, men tilbagesøgningsreglerne er forskellige fra land til land, der er forskellige bagatelgrænser, ligesom der opleves lange ekspeditionstider. Disse faktorer kunne betyde, at virksomheden undlader at tilbagesøge betalt udenlandsk moms, men omvendt er der ikke skattemæssigt fradrag for den betalte udenlandske moms, såfremt virksomheden undlader at foretage tilbagesøgning.

Da hotelovernatninger og bespisning i udlandet er en ydelse, der er omfattet af reglerne om reverse charge, altså omvendt betalingspligt, betyder det, at det udenlandske hotel ikke skal opkræve moms, når køber er en momsregistreret dansk virksomhed. Derfor kan det anbefales at oplyse det udenlandske hotel om virksomhedens CVR.nr. allerede ved bestillingen, da ydelsen så kan faktureres og afregnes uden moms. Herved undgår virksomheden også besvær med efterfølgende at hjemsøge den betalte moms.

 

Skattemæssigt fradrag

Skattemæssigt fradrag for udgifter til en forretningsrejse i udlandet vil altid bero på en konkret vurdering. Som udgangspunkt er der skattemæssigt fradrag når rejsen har en konkret og direkte sammenhæng med virksomhedens indkomstskabende aktiviteter, ligesom rejser af mere generel karakter samt rejser med fagligt indhold, der bliver afholdt i virksomhedens interesse, berettiger til skattemæssigt fradrag.

Såfremt rejsen også har en grad af turistmæssig karakter, vil fradragsrettens omfang skulle fastlægges ud fra en specifik vurdering af rejsens program og indhold. Ved denne type af rejser vil RID REVISION anbefale at deltagerne skriver en form for logbog, der tydeliggør rejsens dagsprogram og aktiviteter.

Download PDF

Nye krav til el-regningen fra 1. april 2016

af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor.

 

Den 1. april 2016 skal el-regningen indeholde flere oplysninger, og det er krav, der skal opfyldes, for at du som momsregistreret virksomhed kan få godtgørelse for elafgiften.

Det drejer sig om erhvervsmæssige forhold, og det helt primære nye krav er, at købers CVR-nr. skal fremgå af fakturaen fra el-leverandøren.

Herudover skal også en række andre oplysninger fremgå af fakturaen, herunder El-leverandørens navn og adresse, fakturadato, købers navn, aftagenummer, afgiftens størrelse og leveringsadressen, men selvom det ikke er nye krav, er det købers ansvar at kontrollere at de fremgår af fakturaen, da retten til at få elafgiftsgodtgørelse ellers kan fortabes.

Idet de nye krav formodes også at gælde for udlejere af fast ejendom, der er registreret til at måtte opkræve afgifter hos sine lejere, vil det også være en god ide for denne gruppe at sørge for at overholde ovennævnte nye krav.

Det er den momsregistrerede købers ansvar at oplyse sit CVR- eller SE-nr. til el-leverandøren eller til udlejer af fast ejendom, og såfremt der foreligger en eventuel købsaftale, skal køber også identificeres med CVR- eller SE-nr.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk