Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Udskudt tilbagebetaling på momslån

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Tilbagebetaling af momslån

Tilbagebetalingsfristen for de momslån, der oprindeligt skulle betales henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er begge udskudt.

Begge tilbagebetalingsfrister er udskudt til den 1. april 2022.

Hvis momslånene ikke tilbagebetales den 1. april 2022 er det muligt at opnå en afdragsordning på skattekontoen på 24 måneder med en månedlig rente på 0,7 %.

Download PDF
Ejendomsvurderinger

Update om de nye offentlige ejendomsvurderinger

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Det er Vurderingsstyrelsen, der har fået ansvaret for – inden 1. januar 2024 – at få de nye offentlige ejendomsvurderinger for parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på plads.

Systemet omkring offentlige ejendomsvurderinger har været sat på ”stand-by” siden 2011, men nu foreligger der en ny køreplan, hvor også it-systemerne er afprøvet, som skal sikre, at vurderingssystemet kommer til at fungere igen.

Første trin i køreplanen er, at Vurderingsstyrelsen i løbet af september måned 2021 udsender såkaldte deklarationsmeddelelser til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse.

 

Hvad er en deklarationsmeddelelse?

En deklarationsmeddelelse er en informationsskrivelse til ejeren om, hvilke datagrundlag Vurderingsstyrelsen vil anvende til den nye offentlige ejendomsvurdering. Det er typisk oplysninger, som allerede foreligger i BBR registeret samt oplysninger om ejendommens beliggenhed, byggeår, størrelse, generelle stand samt oplysninger om referenceejendomme mv. Ejeren af ejendommen har herefter 4 uger til at kontakte Vurderingsstyrelsen, såfremt oplysningerne i deklarationsmeddelelsen ikke er korrekte, så Vurderingsstyrelsen kan foretage den offentlige ejendomsvurdering på det korrekte grundlag.

 

Hvornår udsendes de første offentlige ejendomsvurderinger?

Efter boligejernes accept af oplysningerne i deklarationsmeddelelserne, forventes de nye ejendomsvurderinger udsendt fra medio oktober måned 2021. Er boligejerne uenige i denne vurdering, er der mulighed for at klage. Der er forskellige klagefrister for hver vurdering, og det koster et gebyr for hvert år, der klages for.

 

Hvilken betydning har den nye offentlige ejendomsvurdering?

Siden 2011 har alle boligejere betalt ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) af en uændret vurdering, og det har ikke været muligt at klage over denne.

Der er p.t. et skattestop, der sikrer, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige og grund-skylden (ejendomsskatten) kun kan stige begrænset, men dette ophører 1.  januar 2024, hvor helt nye regler for beskatning af ejerboliger træder i kraft.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver lavere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver lavere, har boligejeren betalt for meget i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. I dette tilfælde vil boligejeren blive kompenseret og modtage et såkaldt tilbagebetalingstilbud.

Hvis boligejeren vælger at klage over den nye vurdering bortfalder tilbagebetalings-tilbuddet automatisk.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver højere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver højere, har boligejeren reelt betalt for lidt i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. Boligejeren vil i den situation være omfattet af skattestoppet og der vil ikke komme en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

 

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger fremadrettet?

Det er vigtigt at få så præcis, men også retfærdig en vurdering som muligt, også fordi den nye boligbeskatning, der træder i kraft 1. januar 2024, beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger.

Der vil være boligejere, der vil opleve en stigning i boligskatterne og nogle boligejere der vil opleve et fald.

En af årsagerne kan være den generelle prisudvikling på boligmarkedet i de enkelte områder over de 20 år, der er gået, siden ejendommen er blevet vurderet.

 

Download PDF

Seniorpræmie – hvad er det?

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Hvis du bliver på arbejdsmarkedet i minimum 1 år efter at du har nået din pensionsalder kan du få udbetalt en skattefri seniorpræmie.

 

Ordningen har eksisteret siden 2019, men der er dog nogle forhold du skal være opmærksom på, som skal være overholdt før du kan få seniorpræmie, herunder:

  • Du skal minimum have arbejdet 1.560 timer i de 12 måneder, efter at du har nået folkepensionsalderen.
  • Din timeløn skal minimum være på kr. 126,82 her i år 2021.
  • Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.

 

Satsen for den skattefrie seniorpræmie udgør for 1. år, kr. 43.697.

Du kan også få en skattefri præmie for 2. år, og dette beløb udgør kr. 26.010.

 

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at modtage seniorpræmie i det første år, kan du godt modtage seniorpræmie i det andet år, såfremt du her overholder reglerne omkring antal timer og kravet om minimum timeløn.


Såfremt du er lønmodtager, bliver den skattefrie seniorpræmie automatisk udbetalt cirka 2 måneder efter at optjeningsperioden er udløbet.
Såfremt du er selvstændig erhvervsdrivende skal du selv gå på www.Borger.dk og ansøge herom. Ansøgning kan først ske 1 år efter at du har nået folkepensionsalderen.

 

Det er vigtigt at tage højde for kravene til seniorpræmien, idet hele beløbet bortfalder, såfremt de ovenfor omtalte krav ikke er overholdt.

Download PDF
Kontantforbud kr. 20.000

Pas på kontanter – ny grænse på kr. 20.000

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Fra 1. juli 2021 er der vedtaget nye regler i hvidvaskloven i forhold til kontantforbuddet, der sænkes fra kr. 50.000 til kr. 20.000.

 

Den nye kr. 20.000 grænse

Virksomheder har i mange år arbejdet med reglen, hvor det har været ulovligt at modtage kr. 50.000 eller derover i kontant betaling. Kontantforbuddet gælder uanset, om der er tale om én betaling eller flere betalinger, som er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet.

Med den nye grænse, må virksomheder nu maksimalt modtage kr. 19.999 kontant.

En overtrædelse af lovgivningen er dyr – praksis gennem de seneste år har vist, at både den virksomhed, der har modtaget kontantbetalingen, og ledelsen i den pågældende virksomhed, eller de personer i virksomheden, der har modtaget kontantbetalingen, kan straffes. Når der fastlægges bødestraf, er bødeniveauet som udgangspunkt, at bøden udgør 25 % af de beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen – dog mindst kr. 10.000.

 

Særligt om 500 euro-sedler

En virksomhed må selvfølgelig gerne modtage udenlandsk kontant valuta, så længe den omregnede værdi heraf heller ikke overstiger kr. 19.999. Det er dog ulovligt i virksomhedsregi at modtage 500 euro-sedler, hvorfor disse skal afvises, hvis en kunde vil betale hermed. Du kan i stedet for henvise kunden til en bank, så denne kan indsætte kontanterne og så foretage en bankoverførsel i stedet for.

 

Særligt om en virksomheds betaling med kontanter for køb

For virksomheder, eksisterer der også en grænse for det beløb, som der må betales med for køb af varer og ydelser i kontanter. Dette beløb udgør kun kr. 8.000. Hvis en virksomhed betaler et større beløb end kr. 8.000 kontant skal virksomheden indberette det til SKAT via TastSelv Erhverv.

Hvis en kontantbetaling på kr. 8.000 eller derover ikke indberettes til SKAT vil betalingen ikke give ret til skattemæssigt fradrag, uanset omkostningens art, ligesom virksomheden kan komme til at hæfte for manglende skattebetalinger og/eller momsbetalinger hos modtageren af kontanterne. 

 

Vores anbefaling

Vores anbefaling er, at der benyttes elektroniske betalingsmetoder, da dette sikrer det rette transaktionsspor og ikke kan give anledning til overtrædelser af kontantforbuddet. Dette mindsker også den driftsrisiko, det kan være at opbevare en større kontantbeholdning.

 

 

 

 

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk