Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Om Årsopgørelsen 2019 samt fradrag for renteudgifter af gæld til det offentlige

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Årsopgørelsen for år 2019

SKAT har oplyst at Årsopgørelsen for år 2019 er klar mandag den 9. marts 2020.

Det betyder, at ca. 4,5 millioner borgere i Danmark får adgang til deres årsopgørelse via www.TastSelv.SKAT.dk/borger.

Det er en god ide at kontrollere de enkelte indtægter og udgifter på årsopgørelsen, da alle tallene i rubrikkerne er et udtryk for, hvad eksterne parter har indberettet til SKAT.

 

Restskat eller overskydende skat vedrørende år 2019

Ifølge SKAT`s tidsplan vil overskydende skat blive udbetalt fra den 3. april 2020, medens restskat kan betales med et dag-til-dag rentetillæg frem til 30. juni 2020. Specifikke informationer herom vil fremgå af din årsopgørelse fra SKAT.

 

Hvilke renter til det offentlige er fradragsberettigede

Virksomheder og privatpersoner har ikke fradrag for alle typer af renter af gæld til det offentlige. Der er to forskellige slags renter:

1) Opkrævningsrenter, der tilskrives i perioden indtil gælden overgives til Gældsstyrelsen. Disse renter er der ikke fradrag for.

2) Inddrivelsesrenter som efterfølgende tilskrives af Gældsstyrelsen. Disse renter er der skattemæssigt fradrag for i år 2019 og tidligere år.

Gældsstyrelsen opkræver en variabel rente, der p.t. er på 8,05 % og skattefradraget bliver indberettet i takt med, at renterne bliver betalt.

I rubrik 348 på selvangivelsen fremgår de fradragsberettigede renteudgifter, som Gældsstyrelsen har indberettet.

 

Ophør af rentefradrag vedrørende inddrivelsesrenter pr. 1.1.2020

Der træder nye regler i kraft 1. januar 2020, hvilket medfører, at der ikke længere er fradrag for inddrivelsesrenter.

Dermed er der som udgangspunkt slet ikke skattemæssigt fradrag for renter til det offentlige.

Den manglende fradragsret gælder også for renter, der er tilskrevet på gælden før 1. januar og som betales efter 1. januar 2020.

Det er også besluttet at fjernelse af skattefradragsretten ikke medfører en reduktion af rentesatsen, der således fortsat udgør 8,05%. Det betyder, at det bliver dyrere at skylde penge til det offentlige.

Download PDF
Solpaneler

Opretholdelse af virksomhedsordningen

Opretholdelse af virksomhedsordningen i forhold til solceller og forældrekøbslejligheder

 

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Der kan være mange gode grunde til at anvende virksomhedsskatteordningen, når du driver selvstændig virksomhed. De primære fordele er et større skattemæssigt fradrag for renteudgifter samt muligheden for at opspare årets overskud og derved udskyde beskatningen heraf.

Kravet til anvendelse af virksomhedsordningen er, at du driver erhvervsmæssig virksomhed.

 

Solcelleanlæg

Muligheden for at opretholde virksomhedsordningen for virksomheder, der ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed og herefter udelukkende har solceller, kan være interessant i en situation, hvor der eksempelvis i årenes løb er opsparet kr. 1 million i virksomhedskatteordningen, fra drift af anden erhvervsmæssig virksomhed.

Da der kun er afregnet en aconto skat af det opsparede overskud, vil det udløse en stor topskat, såfremt der skal ske beskatning af det opsparede overskud på kr. 1 million på èn gang, i det år du ophører med anden erhvervsmæssig virksomhed.

I den situation, hvor du også har solceller, vil driften heraf under visse forudsætninger betyde, at du fortsat kan opretholde virksomhedsskatteordningen.

Kravene er blandt andet,

  • at aftale om køb af solcellerne er sket før den 20. november 2012,
  • at regnskabsmetoden har været anvendt, og at resultatet dermed har indgået i virksomhedsordningen,
  • at solcelleanlægget er tilsluttet elnettet

Driften anses hermed for erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan derfor anvendes og dermed også opretholdes, selvom du frasælger eller ophører med anden virksomhedsaktivitet.  

 

Forældrekøbslejligheder

Drift af de såkaldte forældrekøbslejligheder har hidtil været anset som erhvervsmæssig virksomhed, og det har dermed været muligt at opretholde virksomhedsskatteordningen ved blot at have en forældrekøbslejlighed.

Regeringen har i forbindelse med Finansloven for 2020 besluttet, at virksomhedsskatteordningen fra år 2021 ikke mere må anvendes, når der drives virksomhed med udlejning til nærtstående, hvilket altså omfatter udlejning til børn. 

Hvordan indarbejdelse af denne beslutning kommer til at foregå, bliver først besluttet i foråret 2020, men indtil videre, kan virksomhedsskatteordningen anvendes såvel for indkomståret 2019 og 2020.

Download PDF

Skattemæssige beløbsgrænser 2019/20

Hermed en oversigt over skattemæssige beløbsgrænser for år 2019 og år 2020.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk