Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Årsopgørelsen fra SKAT for år 2021

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Årsopgørelsen 2021 frigives 14. marts

SKAT frigiver årsopgørelser for år 2021 den 14. marts. Dette gælder dog kun årsopgørelser for skatteydere med den almindelige selvangivelse, primært lønmodtagere.

Hvert år lyder der opfordringer om, at du selv skal kontrollere din årsopgørelse – og det er der faktisk god grund til, da der er flere skattemæssige fradrag, men også indtægter, der ikke automatisk indgår i din årsopgørelse.

 

Hermed en oversigt over nogle af de forhold, der betyder, at du selv skal være opmærksom på din årsopgørelse:

 • Kørsel mellem hjem og arbejde på over 24 km pr. dag
 • Betalt renteudgifter på et privat pantebrev
 • Modtaget renteindtægter på et privat pantebrev
 • Modtaget renteindtægter af udlån til dit eget selskab
 • Håndværkerfradrag / serviceudgifter
 • Børnebidrag eller ægtefællebidrag, der ikke betales via Udbetaling Danmark
 • Dokumenterede øvrige lønmodtagerudgifter, udover kr. 6.500
 • Indtægter for udleje af bolig eller bil (deleøkonomi)
 • Indkomst som arbejdsgiver ikke har indberettet til SKAT
 • Fortjeneste eller tab på unoterede aktier eller anparter

 

Ovenstående forhold kan foretages som rettelser til den årsopgørelse, SKAT har sendt til dig, hvorefter du kan danne en ny årsopgørelse.

Fristen for at rette årsopgørelsen er 1. maj 2022

Hvis du herefter skal have penge tilbage i skat, bliver den overskydende skat overført til din NEM-konto fra 8. april. Dette forudsætter, at du ikke skylder penge til det offentlige, da det skyldige beløb ellers vil blive modregnet.

Hvis du skal betale yderligere i skat for år 2021, vil beløbet fremgå af din årsopgørelse. Det vil også være oplyst, hvad du kan spare i rentetillæg ved at betale beløbet senest den 1. juli 2022, eller hvad beløbet udgør inklusiv renter, hvis du vælger at lade restskatten overgå og indregne i din forskudsskat for år 2023.

Download PDF
Refusion covid 19

OBS på ny mulighed for refusion fra 1. fraværsdag grundet Covid-19 forhold

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR – Danske Revisorer

 

 

Arbejdsgivers ret til refusion for lønmodtagere og selvstændiges ret til dagpenge

Gældende for perioden 23. november 2021 til 28. februar 2022 har Folketinget vedtaget lov om ændring af sygedagpenge, som betyder en udvidet ret til refusion ved sygdom fra 1. fraværsdag. Fraværet skal være en følge af Covid-19.

Loven omfatter dels arbejdsgivers ret til refusion for ansattes løn og dels selvstændiges ret til sygedagpenge fra 1. dag.

 

Konkret betyder reglerne, at arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværs-dag for lønmodtagere, der enten er dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. På samme måde gælder, at selvstændige har ret til sygedagpenge, hvis de er enten dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. Vær i den forbindelse opmærksom på de løbende ændringer i sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Vær også opmærksom på, at ovenstående ret til refusion fra 1. fraværsdag ikke gælder, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at være testet positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller at fraværet skyldes senfølger eller eftervirkninger efter covid-19.

 

Yderligere informationer og specifikationer om reglerne samt vejledning til hvordan der helt konkret ansøges, kan findes på hjemmesiden Virk.dk. Husk at der også i dette tilfælde gælder en ansøgningsfrist på 3 måneder efter 1. fraværsdag.

 

Ret til dagpenge ved pasning af dit barn, som følge af Covid-19

Folketinget har også vedtaget en ændring af Barselsloven, der medfører, at du som lønmodtager kan få dagpenge for fravær i op til 10 dage, indenfor perioden fra den 23. november 2021 til 28. februar 2022.

 

Muligheden gælder i følgende situationer:

 • Dit barn er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.
 • Dit barn selv er smittet med COVID-19.
 • Dit barn er under 14 år.
 • Du ikke bruger afspadsering eller holder ferie.
 • Du ikke har fri med løn.

 

Herudover gælder andre konkrete forhold, du skal være opmærksom på, og som Udbetaling Danmark kan hjælpe med, ligesom det kan være en god idé at tale med din arbejdsgiver eller fagforening, om hvorvidt du har ret til at tage fri med løn for at passe dit barn.

 

Ovenstående muligheder gælder også for selvstændige.

Download PDF

Husk januar tilpasningen, hvis du beskattes af fri bil

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Reglerne for beskatning af fri bil blev ændret fra og med 1. juli 2021. Ændringen betød, at man hvert år i januar frem til år 2025 skal genberegne bilens beskatningsgrundlag med nye satser. Der skal således opgøres et nyt beskatningsgrundlag med januar 2022 lønnen.

 

Beskatningsgrundlag af fri bil i januar 2022

I januar 2022 skal beskatningen opgøres således:

Sats for bilens værdi under kr. 300.000 24 %
Sats for bilens værdi over kr. 300.000 21 %
Miljøtillæg (%) 350 (svarer til at gange med 3,5)

 

Fremtidige ændringer

Skemaet herunder viser de fremtidige ændringer til beskatningsgrundlaget, som skal tilpasses i januar hvert år frem til år 2025.

Download PDF

Ændrede regler for børne- og ungeydelse

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Som reglerne er i dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder. Fra den 1. januar 2022 bliver reglerne ændret, så begge forældre ved fælles forældremyndighed som udgangspunkt får udbetalt halvdelen af ydelsen hver. Samtidig indtræder der også ændringer for, hvornår børne- og ungeydelsen bliver nedsat.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen i dag

I dag nedsættes Børne- og ungeydelsen, hvis indkomsten er over kr. 818.300 (2021 niveau). Dette beløb udgør topskattegrundlaget, altså den personlige indkomst, omfattende løn, overskud af virksomhed mv. fratrukket AM-bidrag og indbetalinger til pension. Nedsættelsen af den samlede ydelse sker med 2 % af indkomsten over kr. 818.300. Nedsættelse af ydelsen sker, hvis bare èn af ægtefællerne overstiger indkomst-grænsen på kr. 818.300.

Ovenstående betyder, at der sker nedsættelse af ydelsen, hvis en ægtefælle har en indkomst på kr. 1.000.000, mens den anden ægtefælle kun har en indkomst på kr. 400.000. Nedsættelsen vil i år 2021 udgøre kr. 3.634 svarende til 2 % af forskellen mellem kr. 1.000.000 og indkomstgrænsen på kr. 818.300.

Har begge ægtefæller i stedet en indkomst på kr. 700.000, sker der ingen nedsættelse, da ingen af dem enkeltvis overstiger indkomstgrænsen, selvom deres samlede indkomst er den samme som i førnævnte eksempel.

Hvis et ægtepar har et barn på 10 år, udgør børne- og ungeydelsen i 2021, kr. 11.532. Hvis den ene forælder har en indkomst på kr. 1.394.900 bortfalder retten til børne- og ungeydelsen helt, uanset den anden forælders indkomst.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 beregnes nedsættelse af Børne- og ungeydelsen for hver forældre for sig, da ydelsen udbetales med 50% til hver forælder. Indkomstgrænsen udgør kr. 828.100 for år 2022. Forældrenes indkomst vil derfor ikke mere påvirke hinanden.

Nedsættelsen vil fortsat udgøre 2 % af indkomsten over kr. 828.100.

Ændringerne får ingen betydning for ægtefæller, hvor begge har en indkomst over indkomstgrænsen. Men for ægtefæller, hvor kun den enes indkomst ligger over indkomstgrænsen, vil det til gengæld give en større udbetaling, hvis nedsættelsen er større end det halve af den samlede børne- og ungeydelse, hvilket kan illustreres ved samme eksempel som tidligere med et ægtepar med et barn på 10 år.

I 2022 får hver forældre udbetalt kr. 5.766 i børne- og ungeydelse (2021 niveau for sammenlignelighedens skyld). Den ene forælder har en personlig indkomst på kr. 1.394.900, mens den anden forældre ligger under indkomstgrænsen. Denne familie vil efter 1. januar 2022 fortsat få udbetalt den ene halvdel i Børne- og ungeydelse, hvor familien i år 2021 mistede retten til hele børne- og ungeydelsen.

Download PDF

Vi søger en ny kollega

 

 • Er du revisor med et par års erfaring, og har du lyst til at arbejde både selvstændigt og som del af et hold?

 • Sætter du pris på at være sammen med kollegaer, hvor kvalitet og udveksling af erfaringer er en naturlig del af arbejdsdagen?

 • Vil du arbejde i et revisionsfirma med et uformelt miljø og med stor frihed under ansvar, og hvor ordene balance i arbejdslivet respekteres?

 • Brænder du for at gøre en forskel for kunder og for kollegaer?

 • Vil du have tæt kontakt med kunder og mulighed for at udvikle dig?

 

 

så er det dig, vi søger!

 

  

Du vil opleve, at der er kort fra beslutning til handling, samt at du bliver en vigtig del af firmaets arbejdsdag.

 

Som vor nye kollega vil du få en alsidig arbejdsdag, som du selv har indflydelse på.

 

Der gælder gensidig respekt mellem alle på kontoret, og vi står sammen som et hold, der deler viden og erfaringer, idet vi tror på, at det gør hver af os stærkere til at servicere vore kunder.

 

Vi tilbyder flextid, således at du får en fornuftig balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.

 

Vi tilbyder dig en løn som modsvarer dine kvalifikationer, ligesom du tilbydes forskellige personalegoder i form af feriefridage, betalt frokostpause, sundhedsordning mv.

 

 

Praktisk

 

Tiltrædelse snarest muligt.

 

Kontakt Anette Dam Jacobsen for spørgsmål til stillingen eller send din ansøgning på

ads@r-i-d.dk eller telefon 75 89 60 66.

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk