Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Regnskab

Nye pensionsregler

Nye pensionsregler

Af Tine Jensen, revisorelev

 

Aldersopsparing

Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing, så 2017 er det sidste år, hvor der kan indbetales kr. 29.600. Fra og med 2018 vil det maksimale årlige beløb, som kan indbetales, være kr. 5.100, indtil 5 år før folkepensionsalderen. Herefter kan indbetales kr. 46.000 (2018). Den høje beløbsgrænse vil gradvist stige til kr. 51.100 i 2023.
Muligheden for at indbetale indskud på en aldersopsparing gælder ikke, hvis pensionsopspareren har fået en udbetaling fra en ratepension, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med 10 år før folkepensionsalderen.

 

Seneste start for udbetaling af aldersopsparingen forhøjes fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det bliver også muligt, at få aldersopsparingen udbetalt i rater. Rateudbetalingen kan startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales.

 

Udbetaling af pension

Pensionsudbetalingsalderen er ændret til at være 3 år før folkepensionsalderen mod i dag 5 år. Ændringen gælder for alle nye pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018.

 

Udbetalingsperiode for ratepension

Udbetalingsperioden for en ratepension forlænges fra 25 til 30 år. Man kan naturligvis stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal denne minimum være 10 år.

 

Udligningsskatten afskaffes

Som en del af den nye finanslov afskaffes udligningsskatten på pensioner allerede i 2018.

Alle virksomheder og andre juridiske personer, der handler med noterede værdipapirer, skal anskaffe en LEI–kode inden 2018

Af: Anette Dam Jacobsen, cand. merc. aud.

Fra 3. januar 2018 bliver det et krav, at du kun kan handle med værdipapirer gennem din virksomhed, hvis din virksomhed har anskaffet en LEI-kode.

 

Hvis du ikke har anskaffet en LEI-kode, vil du i din netbank eller gennem din værdipapirhandler blive afvist ved ønsket om køb/salg af værdipapirer. Du kan dog fortsat godt have en beholdning, som tidligere er købt uden at have en LEI-kode – men du vil ikke kunne sælge den uden anskaffelse af en LEI-kode.

 

Hvad er en LEI-kode og hvem skal anskaffe en

En LEI-kode er et EU CVR-nummer, som består af en kode på 20 tal og bogstaver. Koden bruges til at identificere den enkelte virksomhed internationalt. En LEI-kode skal fornyes hvert år.

 

Det nye lovkrav gælder for både selskaber og personligt ejede virksomheder, herunder enkeltmandsvirksomheder. Virksomheder, der drives på CPR-nummer., skal ikke have en LEI-kode.

 

Sådan bestiller du en LEI-kode til din virksomhed

Du bestiller koden til din virksomhed direkte hos en LEI-udbyder. Der findes en liste over udbydere på Finanstilsynets hjemmeside; www.finanstilsynet.dk. De enkelte udbydere har typisk en brugervejledning til oprettelsen, som du blot kan følge. Oprettelsen koster et gebyr og derudover opkræves et årligt gebyr.

 

Formålet med kravet om LEI-koder

Baggrunden for kravet er at sikre en effektiv markedsmisbrugsovervågning, hvor kundeidentifikationen er ensartet, entydig og pålidelig i hele EU.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2019 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk