Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Regnskab
Refusion covid 19

OBS på ny mulighed for refusion fra 1. fraværsdag grundet Covid-19 forhold

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR – Danske Revisorer

 

 

Arbejdsgivers ret til refusion for lønmodtagere og selvstændiges ret til dagpenge

Gældende for perioden 23. november 2021 til 28. februar 2022 har Folketinget vedtaget lov om ændring af sygedagpenge, som betyder en udvidet ret til refusion ved sygdom fra 1. fraværsdag. Fraværet skal være en følge af Covid-19.

Loven omfatter dels arbejdsgivers ret til refusion for ansattes løn og dels selvstændiges ret til sygedagpenge fra 1. dag.

 

Konkret betyder reglerne, at arbejdsgiver har ret til sygedagpengerefusion fra 1. fraværs-dag for lønmodtagere, der enten er dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. På samme måde gælder, at selvstændige har ret til sygedagpenge, hvis de er enten dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er ”nær kontakt”. Vær i den forbindelse opmærksom på de løbende ændringer i sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 

Vær også opmærksom på, at ovenstående ret til refusion fra 1. fraværsdag ikke gælder, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at være testet positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller at fraværet skyldes senfølger eller eftervirkninger efter covid-19.

 

Yderligere informationer og specifikationer om reglerne samt vejledning til hvordan der helt konkret ansøges, kan findes på hjemmesiden Virk.dk. Husk at der også i dette tilfælde gælder en ansøgningsfrist på 3 måneder efter 1. fraværsdag.

 

Ret til dagpenge ved pasning af dit barn, som følge af Covid-19

Folketinget har også vedtaget en ændring af Barselsloven, der medfører, at du som lønmodtager kan få dagpenge for fravær i op til 10 dage, indenfor perioden fra den 23. november 2021 til 28. februar 2022.

 

Muligheden gælder i følgende situationer:

  • Dit barn er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.
  • Dit barn selv er smittet med COVID-19.
  • Dit barn er under 14 år.
  • Du ikke bruger afspadsering eller holder ferie.
  • Du ikke har fri med løn.

 

Herudover gælder andre konkrete forhold, du skal være opmærksom på, og som Udbetaling Danmark kan hjælpe med, ligesom det kan være en god idé at tale med din arbejdsgiver eller fagforening, om hvorvidt du har ret til at tage fri med løn for at passe dit barn.

 

Ovenstående muligheder gælder også for selvstændige.

Download PDF

Husk januar tilpasningen, hvis du beskattes af fri bil

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Reglerne for beskatning af fri bil blev ændret fra og med 1. juli 2021. Ændringen betød, at man hvert år i januar frem til år 2025 skal genberegne bilens beskatningsgrundlag med nye satser. Der skal således opgøres et nyt beskatningsgrundlag med januar 2022 lønnen.

 

Beskatningsgrundlag af fri bil i januar 2022

I januar 2022 skal beskatningen opgøres således:

Sats for bilens værdi under kr. 300.000 24 %
Sats for bilens værdi over kr. 300.000 21 %
Miljøtillæg (%) 350 (svarer til at gange med 3,5)

 

Fremtidige ændringer

Skemaet herunder viser de fremtidige ændringer til beskatningsgrundlaget, som skal tilpasses i januar hvert år frem til år 2025.

Download PDF

Udskudt tilbagebetaling på momslån

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Tilbagebetaling af momslån

Tilbagebetalingsfristen for de momslån, der oprindeligt skulle betales henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er begge udskudt.

Begge tilbagebetalingsfrister er udskudt til den 1. april 2022.

Hvis momslånene ikke tilbagebetales den 1. april 2022 er det muligt at opnå en afdragsordning på skattekontoen på 24 måneder med en månedlig rente på 0,7 %.

Download PDF
Ejendomsvurderinger

Update om de nye offentlige ejendomsvurderinger

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Det er Vurderingsstyrelsen, der har fået ansvaret for – inden 1. januar 2024 – at få de nye offentlige ejendomsvurderinger for parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på plads.

Systemet omkring offentlige ejendomsvurderinger har været sat på ”stand-by” siden 2011, men nu foreligger der en ny køreplan, hvor også it-systemerne er afprøvet, som skal sikre, at vurderingssystemet kommer til at fungere igen.

Første trin i køreplanen er, at Vurderingsstyrelsen i løbet af september måned 2021 udsender såkaldte deklarationsmeddelelser til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse.

 

Hvad er en deklarationsmeddelelse?

En deklarationsmeddelelse er en informationsskrivelse til ejeren om, hvilke datagrundlag Vurderingsstyrelsen vil anvende til den nye offentlige ejendomsvurdering. Det er typisk oplysninger, som allerede foreligger i BBR registeret samt oplysninger om ejendommens beliggenhed, byggeår, størrelse, generelle stand samt oplysninger om referenceejendomme mv. Ejeren af ejendommen har herefter 4 uger til at kontakte Vurderingsstyrelsen, såfremt oplysningerne i deklarationsmeddelelsen ikke er korrekte, så Vurderingsstyrelsen kan foretage den offentlige ejendomsvurdering på det korrekte grundlag.

 

Hvornår udsendes de første offentlige ejendomsvurderinger?

Efter boligejernes accept af oplysningerne i deklarationsmeddelelserne, forventes de nye ejendomsvurderinger udsendt fra medio oktober måned 2021. Er boligejerne uenige i denne vurdering, er der mulighed for at klage. Der er forskellige klagefrister for hver vurdering, og det koster et gebyr for hvert år, der klages for.

 

Hvilken betydning har den nye offentlige ejendomsvurdering?

Siden 2011 har alle boligejere betalt ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) af en uændret vurdering, og det har ikke været muligt at klage over denne.

Der er p.t. et skattestop, der sikrer, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige og grund-skylden (ejendomsskatten) kun kan stige begrænset, men dette ophører 1.  januar 2024, hvor helt nye regler for beskatning af ejerboliger træder i kraft.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver lavere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver lavere, har boligejeren betalt for meget i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. I dette tilfælde vil boligejeren blive kompenseret og modtage et såkaldt tilbagebetalingstilbud.

Hvis boligejeren vælger at klage over den nye vurdering bortfalder tilbagebetalings-tilbuddet automatisk.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver højere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver højere, har boligejeren reelt betalt for lidt i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. Boligejeren vil i den situation være omfattet af skattestoppet og der vil ikke komme en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

 

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger fremadrettet?

Det er vigtigt at få så præcis, men også retfærdig en vurdering som muligt, også fordi den nye boligbeskatning, der træder i kraft 1. januar 2024, beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger.

Der vil være boligejere, der vil opleve en stigning i boligskatterne og nogle boligejere der vil opleve et fald.

En af årsagerne kan være den generelle prisudvikling på boligmarkedet i de enkelte områder over de 20 år, der er gået, siden ejendommen er blevet vurderet.

 

Download PDF

Seniorpræmie – hvad er det?

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Hvis du bliver på arbejdsmarkedet i minimum 1 år efter at du har nået din pensionsalder kan du få udbetalt en skattefri seniorpræmie.

 

Ordningen har eksisteret siden 2019, men der er dog nogle forhold du skal være opmærksom på, som skal være overholdt før du kan få seniorpræmie, herunder:

  • Du skal minimum have arbejdet 1.560 timer i de 12 måneder, efter at du har nået folkepensionsalderen.
  • Din timeløn skal minimum være på kr. 126,82 her i år 2021.
  • Du skal være født den 1. januar 1954 eller senere.

 

Satsen for den skattefrie seniorpræmie udgør for 1. år, kr. 43.697.

Du kan også få en skattefri præmie for 2. år, og dette beløb udgør kr. 26.010.

 

Såfremt du ikke opfylder betingelserne for at modtage seniorpræmie i det første år, kan du godt modtage seniorpræmie i det andet år, såfremt du her overholder reglerne omkring antal timer og kravet om minimum timeløn.


Såfremt du er lønmodtager, bliver den skattefrie seniorpræmie automatisk udbetalt cirka 2 måneder efter at optjeningsperioden er udløbet.
Såfremt du er selvstændig erhvervsdrivende skal du selv gå på www.Borger.dk og ansøge herom. Ansøgning kan først ske 1 år efter at du har nået folkepensionsalderen.

 

Det er vigtigt at tage højde for kravene til seniorpræmien, idet hele beløbet bortfalder, såfremt de ovenfor omtalte krav ikke er overholdt.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk