Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Kategori: Moms og afgifter

Fortsatte udfordringer med SKAT

Af Nikkie Reinert, revisortrainee 27. november 2019

 

Forsinkede udbetalinger af overskydende selskabsskat

Har dit selskab endnu ikke fået udbetalt sin overskydende selskabsskat, skyldes det sandsynligvis at SKATs udbetalinger er forsinkede.
SKAT oplyser at overskydende skat vil blive udbetalt i løbet af de nærmeste dage.

 

Forkerte momspåmindelser

Har du modtaget en påmindelse om at indberette moms den 2. december 2019, selvom din virksomhed normalt er på halvårsmoms, er det en fejl.

SKAT oplyser at du kan se bort fra henvendelsen.

Download PDF

Skattekontoen – OBS på udbetaling

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Skattekontoen, som alle virksomheder har hos SKAT, viser, hvad virksomheden har indberettet og betalt, ligesom den viser eventuelt skyld eller tilgodehavende hos SKAT.

 

Betalingsperiode

Ved betaling til skattekontoen af eksempelvis skyldig moms eller A-skat skal betaling først ske til selve fristen, eller højst fem hverdage før fristen – ellers bliver pengene automatisk tilbagebetalt.

 

Automatisk tilbagebetaling sker imidlertid kun, hvis udbetalingsgrænsen på virksomhedens skattekonto er overskredet. Denne er fastsat til kr. 200, men du kan selv hæve denne op til kr. 200.000 via TastSelv Erhverv og herved undgå automatisk tilbagebetaling, såfremt du har foretaget betaling før fristdagen.

 

Udbetaling fra skattekontoen

Hvis virksomheden enten har betalt for tidligt, jf. ovenfor eller eksempelvis skal have en  negativ momsangivelse udbetalt, sker udbetaling til virksomhedens registrerede NemKonto.

 

Udbetaling ved manglende NemKonto

Har du ikke registreret en NemKonto for din virksomhed, når SKAT forsøger at udbetale et beløb, vil virksomhedens penge blive indsat på en ”ventekonto”, indtil du får registreret en NemKonto. Og her kan dit tilgodehavende godt stå i mange år.

 

Du skal være OBS på, at beløbet vil stå anført på skattekontoen som udbetalt, selvom beløbet reelt ikke er udbetalt til virksomheden, men blot henstår på den såkaldte ”ventekonto”.

 

Tjek virksomhedens NemKonto

På nemkonto.dk er det muligt at tjekke om din virksomhed har registreret en NemKonto.

Download PDF
Elafgift reduceret sommerhuse

Udgiften til el i sommerhuset er faldet fra 1.2.2019

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor


Fald i el-afgift på el til opvarmning fra kr.1,10 til kr. 0,32 pr. kWh.
Når der anvendes el til opvarmning af din bolig, har det siden år 2015 været muligt at få reduceret el-afgiften på den del af forbruget, der overstiger 4.000 kWh.

Indtil 1. februar 2019 har det kun været helårsboliger, der har været omfattet af reglerne om den reducerede el-afgift, men efter 1. februar 2019 gælder reglerne også for sommerhuse og ferielejligheder.

I år 2019 udgør el-afgiften til staten kr. 1,10 pr. kWh inklusiv moms

El til opvarmning af boligen omfatter foruden traditionelle el-radiatorer også el, der anvendes til jordvarmeanlæg samt luft-til-luft og luft-til-vand varmepumper.

For elforbrug til opvarmning skal der i år 2019 kun betales 32 øre pr. kWh el. De første 4.000 kWh el anses automatisk for at medgå til almindeligt forbrug, såsom el til lys, husholdnings-maskiner, TV, PCér, hårtørrer, m.v.

For at få el-afgiften til opvarmning reduceret, skal flere forhold være på plads, dels skal ejendommen være registreret i BBR som el-opvarmet, dels skal elforsyningsselskabet være bekendt hermed.

Såfremt du ikke får nedslaget i el-afgiften kan du bringe forholdet på plads ved at hente og udfylde en ansøgningsblanket, som typisk findes på dit elselskabs hjemmeside.

Elselskabet vil herefter sende din anmodning til kommunen, som herefter skal bekræfte, at din bolig eller sommerhus er registreret med elvarme. Fremover vil elselskabet automatisk opkræve den nedsatte afgift for den del af el forbruget, der årligt overstiger 4.000 kWh el.

Download PDF

Nye regler for moms af gavekort

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

Nye regler for moms af gavekort

1. januar 2019 træder nye regler i kraft vedrørende moms af gavekort, således at de danske regler harmoniseres med EU. De nye regler vil få betydning for de danske virksomheder, der udsteder gavekort, herunder butikker, restauranter, behandlere mv.

 

Reglerne i dag

I dag er reglerne, at en virksomhed, der udsteder et gavekort først skal afregne momsen heraf til SKAT, når gavekortet indløses – altså når gavekortet anvendes som betaling for en konkret vare eller ydelse.

 

Og for gavekort, som ender med ikke at blive indløst, har virksomheder ikke skullet afregne momsen heraf til SKAT, da der aldrig er solgt en vare eller ydelse.

 

Reglerne fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 vil reglerne blive ændret således, at en virksomhed, der udsteder et gavekort, allerede på udstedelsestidspunktet skal afregne momsen til SKAT, hvilket dermed udgør en likviditetsmæssig belastning for virksomheder i forhold til reglerne i dag.

 

Dette omfatter dog kun de gavekort, som benævnes ”single purpose vouchers”, hvilket omfatter gavekort, der alene kan benyttes til ét formål, hvilket skal forstås på den måde, at gavekortet kun kan bruges i Danmark, og at momssatsen på varen eller ydelsen skal være kendt på udstedelsestidspunktet. I langt de fleste tilfælde vil definitionen herpå være opfyldt, da de fleste varer og ydelser i Danmark har en momsprocent på 25 %.

 

De nye regler betyder, at virksomheder skal have tilrettet deres bogføringssystem fra 1. januar 2019.

 

Gamle gavekort

Gavekort udstedt før 1. januar 2019 skal virksomheder fortsat først afregne moms af, når gavekortet indløses, hvilket kræver, at der holdes styr på indløste gavekort i forhold til, hvornår de er udstedt, så der ikke afregnes moms dobbelt.

 

Download PDF

Gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomhed indenfor familiekredse

Af Thomas B. Kristensen, Revisorpraktikant

Der er i starten af juni 2017 vedtaget nye regler om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomhed gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2016.

De nye regler medfører, at bo- og gaveafgiften på 15 % ved generationsskifte indenfor familien gradvist nedsættes til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 og 5 % i 2020 og frem.

Anvendelse

Reglerne, der er relevante ved overdragelse til den nære familie, herunder børn, børnebørn, forældre samt søskende eller søskendes børn, hvis overdrager ikke selv har børn, kan anvendes ved overdragelse af følgende:

  • kapitalandele i et selskab
  • erhvervsvirksomhed drevet i privat regi
  • ved generationsskifte af dødsboer

Krav til anvendelse

Der er følgende krav til, hvornår den nedsatte bo- og gaveafgift kan anvendes:

  • Overdrager skal have ejet virksomheden mindst et år, inden der sker overdragelse.
  • Hvis overdragelse af kapitalandele: Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget i ledelsen i mindst et år inden overdragelsen som enten direktør eller bestyrelsesmedlem.
  • Hvis erhvervsvirksomhed drevet i privat regi: Overdrager eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i driften i mindst et år inden overdragelsen med minimum 50 timer pr. måned.
  • Gavemodtager/arving skal eje virksomheden mindst 3 år efter overdragelsen, medmindre der efterfølgende skal ske afgiftsforhøjelse igen.
  • Overdragelsen skal opfylde reglerne for, at der kan ske skattemæssig succession, men det er ikke et krav, at overdragelsen sker med succession. Dette krav indebærer flere yderligere krav, og handler primært om, at overdragelsen kun må ske til personer, som er fuldt ud skattepligtige i Danmark og i virksomheder, som ikke defineres som pengetanksselskaber – altså som reelt ikke er erhvervsvirksomhed.
Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk