Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Befordring

Slut med et fortrykt befordringsfradrag på årsopgørelsen

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR Danske Revisorer

 

Indtil nu har befordringsfradraget i mange tilfælde været indberettet af din arbejdsgiver, og dermed automatisk været fortrykt på din personlige årsopgørelse fra SKAT. Dette bliver ændret for år 2020, således at din årsopgørelse i marts 2021 ikke længere automatisk vil have fortrykt et befordringsfradrag.

 

Grunden til ændringen

Det danske arbejdsmarked er ændret som følge af blandt andet stor grad af fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdspladser, som også set under Corona pandemien. Det er derfor ikke længere muligt for SKAT at give et realistisk skøn på et års normale antal kørselsdage til og fra arbejde. Og netop antal dage bestemmer størrelsen på dit befordringsfradrag. Derfor ophører den automatiske indberetning af befordringsfradraget.

 

Dette skal du gøre, hvis du har ret til befordringsfradrag

Hvis du opfylder betingelserne for befordringsfradrag, skal du som lønmodtager fremover selv selvangive dit befordringsfradrag, når du modtager din årsopgørelse. Årsopgørelsen for år 2020 modtages i marts 2021.

Regler om befordringsfradrag er følgende:

  • Du skal have mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej). Fradraget omfattet befordring til alle typer af lønnet arbejde og er uafhængig af, om du kører i bil, på cykel eller med offentlig trafik.
  • Fradrag skal kun beregnes for de dage, hvor du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).
  • Du kan ikke opnå befordringsfradrag, hvis din arbejdsgiver betaler udgifterne til din befordring, eller hvis du har fri bil stillet til rådighed.

 

Ændringer for arbejdsgivere

For arbejdsgiverne betyder ændringen, at der ikke længere er pligt til at indberette i felt 11. Felt 11 vil blive nedlagt. Der er desuden ingen grund til at rette i de allerede angivne oplysninger i felt 11 for år 2020, da oplysningerne heri for år 2020 generelt ikke vil blive anvendt af SKAT.

Det er værd at være opmærksom på, at brugen af felt 63 udvides til at omfatte, at arbejdsgiver skal krydsmarkere, hvis arbejdsgiver betaler for en ansats adgang til befordring mellem hjem og arbejde med enten offentlige eller private transportmidler. Nævnte krydsmarkering omfatter ikke ansatte med fri bil beskattede biler.

Download PDF
Momslån

Ny ansøgningsrunde af momslån

Grundet corona-situationens fortsatte virke, har regeringen vedtaget, at der atter kan søges om et rentefrit moms- eller lønsomsafgiftslån.

 

Hvilken periode gælder det for?

Der er ikke tale om momslån for en ny periode, men en genåbning af den tidligere ansøgning om det momstilsvar, der blev indberettet med fristen 2. marts 2020 – enten for 4. kvartal 2019 eller for 2. halvår 2019.

 

Hvem kan søge og hvornår?

Alle virksomheder som har indberettet moms eller lønsumsafgift.

 

Der kan søges nu og indtil 18. december 2020.

Ansøgningen foregår på virk.dk.

 

Tilbagebetaling

Alle rentefrie momslån skal betales tilbage senest 1. november 2021.

Spar penge på elopvarmning af din bolig

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR Danske Revisorer


Vær opmærksom på, at der er forskel på den elafgift, som du skal betale af almindelig elforbrug til lys, TV, pcér og andre elapparater og den elafgift, du skal betale af el til opvarmning af din private bolig.


Hvis du ikke har styr på dine registreringsforhold allerede, er der penge at spare fremover.


Med en ny klimaaftale sænkes elafgiften fra 1. januar 2021 til kr. 0,01 pr. kWh, for el anvendt til opvarmning, mens elafgiften til almindelig forbrug p.t. lyder på kr. 1,115 pr. kWh.


Hvordan sikrer du en lavere elafgift for elopvarmning?

Såfremt din bolig primært opvarmes med el, og denne varmekilde er korrekt registreret i kommunens BBR register, er du berettiget til den lave sats for elafgift.


El til opvarmning udgør ikke kun elopvarmning via elradiatorer, men omfatter også varmepumper og jordvarme.


Når der er styr på BBR registreringen af elvarme som boligens varmekilde, skal du henvende dig til dit elselskab og ansøge om nedslag i elafgiften. Dette gør elselskabet ikke automatisk for dig, når du eksempelvis skifter varmekilde. Elselskabet vil typisk bede kommunen bekræfte dine opvarmningsforhold, og herefter opkræver elselskabet fremover automatisk den nedsatte elafgift hos dig.


Du skal ikke opsætte bimålere. Din afregning baserer sig derimod på, at de første 4.000 kWh el pr. år er til almindeligt elforbrug, hvor du fortsat skal betale den almindelige sats i elafgift, mens du for elforbrug over 4.000 kWh pr. år kun skal betale den lave sats.


Øvrige overvejelser

Denne udvikling i udgifterne til opvarmning af boliger (samt sommerhuse) er en overvejelse værd, såfremt du står foran at skulle skifte opvarmningsform. Ved skift bør du også undersøge, om der

Download PDF
Feriepenge

Indefrosne feriepenge – udbetaling eller ej

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Vi har fået en ny ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020.

For den såkaldte overgangsperiode fra 1. september 2019 og indtil 31. august 2020 har du optjent 25 feriedage og disse 5 uger er blevet indefrosset.

Oprindeligt var det planen, at disse feriepenge skulle indbetales til en Feriefond og udbetales til dig, som et engangsbeløb når du en gang i fremtiden går på pension.

 

For at få sat ekstra gang i forbruget her under Corona krisen, har politikerne besluttet, at du kan vælge at få udbetalt 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge i oktober måned 2020.

 

Hvilke forhold skal du overveje

Der er mange forhold, du skal overveje, når du skal beslutte, om du vil lade feriepengene stå til du går på pension, eller om du skal søge om at få dem udbetalt nu.

Har du brug for pengene nu, og har du lyst til at bruge dem? Hvad med skatten, skal du betale det samme i skat nu som du kan forvente at skulle betale, når beløbet udbetales til dig som pensionist? Skattebetalingen afhænger af, hvorvidt din indkomst er over grænsen for topskat, altså om du tjener over kr. 577.000 før AM-bidrag i år 2020. Er du over topskattegrænsen, kommer du til at betale 15% ekstra i topskat af feriepengeudbetalingen.

Når du som pensionist får feriepengene udbetalt som et engangsbeløb, vil det ikke påvirke din folkepension eller evt. pensionstillæg, ligesom det ikke får indflydelse på evt. boligsikring eller ældrecheck, men selvfølgelig kan disse forhold jo blive ændret fra politisk side.

Har du ikke brug for pengene nu, men reelt gerne vil have beløbet udbetalt, kan du eventuelt vælge at indbetale beløbet på en pensionsopsparing, hvor der er skattemæssigt fradrag.

 

Hvordan får du feriepengene udbetalt?

Udbetalingen af 3 ugers indefrosne feriepenge sker ikke automatisk, du skal selv ansøge herom.  Du skal også være opmærksom på, at det ikke er din arbejdsgiver, der skal udbetale feriepengene til dig.

Du skal anmode om udbetalingen digitalt på www.Borger.dk  og det kan ske fra begyndelsen af oktober måned og indtil 1. december 2020. Det er Lønmodtagernes Feriefond, der udbetaler feriepengene til din NemKonto ca. 14 dage efter, at du har ansøgt.

Hvis du ikke gør noget, bliver alle 5 ugers indefrosne feriepenge stående og bliver udbetalt, når du går på pension.

 

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk