Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Feriepenge

Indefrosne feriepenge – udbetaling eller ej

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Vi har fået en ny ferielov, der trådte i kraft 1. september 2020.

For den såkaldte overgangsperiode fra 1. september 2019 og indtil 31. august 2020 har du optjent 25 feriedage og disse 5 uger er blevet indefrosset.

Oprindeligt var det planen, at disse feriepenge skulle indbetales til en Feriefond og udbetales til dig, som et engangsbeløb når du en gang i fremtiden går på pension.

 

For at få sat ekstra gang i forbruget her under Corona krisen, har politikerne besluttet, at du kan vælge at få udbetalt 3 uger af de 5 ugers indefrosne feriepenge i oktober måned 2020.

 

Hvilke forhold skal du overveje

Der er mange forhold, du skal overveje, når du skal beslutte, om du vil lade feriepengene stå til du går på pension, eller om du skal søge om at få dem udbetalt nu.

Har du brug for pengene nu, og har du lyst til at bruge dem? Hvad med skatten, skal du betale det samme i skat nu som du kan forvente at skulle betale, når beløbet udbetales til dig som pensionist? Skattebetalingen afhænger af, hvorvidt din indkomst er over grænsen for topskat, altså om du tjener over kr. 577.000 før AM-bidrag i år 2020. Er du over topskattegrænsen, kommer du til at betale 15% ekstra i topskat af feriepengeudbetalingen.

Når du som pensionist får feriepengene udbetalt som et engangsbeløb, vil det ikke påvirke din folkepension eller evt. pensionstillæg, ligesom det ikke får indflydelse på evt. boligsikring eller ældrecheck, men selvfølgelig kan disse forhold jo blive ændret fra politisk side.

Har du ikke brug for pengene nu, men reelt gerne vil have beløbet udbetalt, kan du eventuelt vælge at indbetale beløbet på en pensionsopsparing, hvor der er skattemæssigt fradrag.

 

Hvordan får du feriepengene udbetalt?

Udbetalingen af 3 ugers indefrosne feriepenge sker ikke automatisk, du skal selv ansøge herom.  Du skal også være opmærksom på, at det ikke er din arbejdsgiver, der skal udbetale feriepengene til dig.

Du skal anmode om udbetalingen digitalt på www.Borger.dk  og det kan ske fra begyndelsen af oktober måned og indtil 1. december 2020. Det er Lønmodtagernes Feriefond, der udbetaler feriepengene til din NemKonto ca. 14 dage efter, at du har ansøgt.

Hvis du ikke gør noget, bliver alle 5 ugers indefrosne feriepenge stående og bliver udbetalt, når du går på pension.

 

Download PDF

Krav om ny indberetning for hovedaktionærers personlige selvangivelser gældende allerede nu

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

 

De nye regler gælder allerede for selvangivelsen for indkomståret 2019 – hvorfor alle hovedaktionærer, hvad enten de allerede har indberettet deres personlige selvangivelse for 2019 eller fortsat mangler at gøre dette, skal indberette oplysninger inden 1. september 2020.

 

Hvilke oplysninger

Alle hovedaktionærer skal udfylde blanket 05.021, som er en blanket, der hentes på SKATs hjemmeside. Blanketten omhandler kontrollerede transaktioner, som hovedaktionæren har med sine selskaber – f.eks. mellemregninger, renter, leje, køb/salg mv. (Løn og udbytte skal der ikke oplyses om på blanketten). Blanketten skal udfyldes og indsendes uanset, om hovedaktionærer har haft kontrollerede transaktioner eller ej.

 

Udfyldelse af blanket 05.021

Der indgår i blanketten en vejledning om udfyldelse. Følgende kan dog overordnet opsummeres:

  • Når en hovedaktionær ikke har haft kontrollerede transaktioner, skal kun felterne 1-9 udfyldes.
  • Når en hovedaktionær har haft kontrollerede transaktioner eksempelvis renter fra en mellemregningskonto, skal alle felterne 1-35 udfyldes.

 

Indsendelse af blanket 05.021

Blanketten er ikke en integreret del af den personlige selvangivelse, men skal udfyldes som blanket og sendes til SKAT via kontaktformularen i TastSelv Borger på følgende vis: Kontakt – Indsend/indberet – Oplysninger om kontrollerede transaktioner 05.021.

 

Frist for indsendelse og konsekvens af manglende indsendelse

Fristen er 1. september 2020 for indkomståret 2019 – men skal fremover indsendes sammen med den personlige selvangivelse til den almindelige frist i foråret.

 

Manglende indsendelse af blanketten kan medføre skattetillæg og bøde.

 

Hvem er omfattet som hovedaktionær

Hovedaktionær omfatter alle personer og disses nærtstående, der ejer over 50 % af et selskab.

Personlig selvangivelse hovedaktionærer blanket 05.021

Download PDF

Skatteforhold ved udlejning af dit sommerhus

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Vi kan i øjeblikket læse i nyhederne, at sommerhusudlejningen i Danmark ikke ser ud til at nå det sædvanlige niveau, men afhængig af hvordan Corona situationen udvikler sig hen over foråret og forsommeren, kan efterspørgslen efter sommerhusleje forventes at stige og så er det godt at kende reglerne for beskatning ved udlejning. 

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 41.800 pr. sommerhus er skattefrie. Det skal bemærkes at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme.

Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget. Udlejningsbureauet indberetter lejeindtægten til SKAT, så du får automatisk bundfradraget. Ingen fradrag for faktiske udgifter.

En årlig lejeindtægt på eksempelvis kr. 100.000 for èt hus vil betyde en skat på ca. kr. 11.500.

 

Du står selv for udlejningen og anvender metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 11.500 pr. sommerhus er skattefrie. Også her gælder, at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme. Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget

Ingen fradrag for faktiske udgifter.

Du skal selv angive den skattepligtige indtægt over kr. 11.500 i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Du står selv for udlejningen og anvender regnskabsmetoden

Efter regnskabsmetoden skal du betale skat af lejeindtægten efter at have fratrukket dine faktiske udgifter.

Du skal udarbejde et regnskab med opgørelse over indtægter og udgifter, som du dog kun skal fremvise for SKAT, hvis de beder om det.

Indtægter omfatter alle beløb du modtager, inklusiv lejers betaling for slutrengøring, el, vand og varme.

Udgifter omfatter alle udgifter, der direkte har med udlejningen at gøre, herunder annoncering, el, vand og varme. Der er også fradrag for andre omkostninger, men kun den forholdsmæssige andel, der vedrører udlejningsperioden. Disse udgifter kan være indboforsikring, ejendomsskat, spildevandsafgift, vedligeholdelse af det inventar der er i sommerhuset, men ikke vedligeholdelse af selve sommerhuset. Du skal også huske at indberette nedslag i ejendomsværdiskatten for de uger sommerhuset er udlejet.

Du skal kunne fremvise en kvittering på alle de udgifter du trækker fra.

Du skal angive nettooverskuddet i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af regnskabsmetoden

Når du lejer ud gennem et bureau, bliver metoden om bundfradrag automatisk anvendt, da bureauet ikke kan håndtere regnskabsmetoden.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk