Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Skatteforhold ved udlejning af dit sommerhus

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Vi kan i øjeblikket læse i nyhederne, at sommerhusudlejningen i Danmark ikke ser ud til at nå det sædvanlige niveau, men afhængig af hvordan Corona situationen udvikler sig hen over foråret og forsommeren, kan efterspørgslen efter sommerhusleje forventes at stige og så er det godt at kende reglerne for beskatning ved udlejning. 

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 41.800 pr. sommerhus er skattefrie. Det skal bemærkes at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme.

Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget. Udlejningsbureauet indberetter lejeindtægten til SKAT, så du får automatisk bundfradraget. Ingen fradrag for faktiske udgifter.

En årlig lejeindtægt på eksempelvis kr. 100.000 for èt hus vil betyde en skat på ca. kr. 11.500.

 

Du står selv for udlejningen og anvender metode om bundfradrag

Lejeindtægter op til kr. 11.500 pr. sommerhus er skattefrie. Også her gælder, at lejeindtægter dækker alle indtægter, herunder betaling for slutrengøring, lys, vand og varme. Du skal betale skat af 60 procent af dine indtægter ud over bundfradraget

Ingen fradrag for faktiske udgifter.

Du skal selv angive den skattepligtige indtægt over kr. 11.500 i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Du står selv for udlejningen og anvender regnskabsmetoden

Efter regnskabsmetoden skal du betale skat af lejeindtægten efter at have fratrukket dine faktiske udgifter.

Du skal udarbejde et regnskab med opgørelse over indtægter og udgifter, som du dog kun skal fremvise for SKAT, hvis de beder om det.

Indtægter omfatter alle beløb du modtager, inklusiv lejers betaling for slutrengøring, el, vand og varme.

Udgifter omfatter alle udgifter, der direkte har med udlejningen at gøre, herunder annoncering, el, vand og varme. Der er også fradrag for andre omkostninger, men kun den forholdsmæssige andel, der vedrører udlejningsperioden. Disse udgifter kan være indboforsikring, ejendomsskat, spildevandsafgift, vedligeholdelse af det inventar der er i sommerhuset, men ikke vedligeholdelse af selve sommerhuset. Du skal også huske at indberette nedslag i ejendomsværdiskatten for de uger sommerhuset er udlejet.

Du skal kunne fremvise en kvittering på alle de udgifter du trækker fra.

Du skal angive nettooverskuddet i din selvangivelse, rubrik 37.

 

Udlejning gennem et bureau og anvendelse af regnskabsmetoden

Når du lejer ud gennem et bureau, bliver metoden om bundfradrag automatisk anvendt, da bureauet ikke kan håndtere regnskabsmetoden.

Download PDF

Biler – en jungle af regler

Af Registreret Revisor Karen Hansen Lyse

 

Befordringsfradrag

Årsopgørelserne fra SKAT er netop frigivet og i den forbindelse kan forholdet omkring befordring mellem hjem og arbejde være en god ide at kontrollere.

I mange tilfælde er fradraget indberettet af arbejdsgiver og beregnet som normal transportvej hver dag tur-retur fra bopæl til arbejdsplads, hvilket udgør et fradrag i 216 dage, på kr. 1,96 pr. km for antal kilometer mellem 25 – 120.

Såfremt fradraget ikke er indberettet af arbejdsgiver kan du selv indberette det via SKAT.Borger.dk.

Du skal også selv indberette din befordring til SKAT, såfremt du eksempelvis har kørsel i mere end 216 dage, har kørsel flere gange pr. dag mellem hjem og arbejde, hvis du har været syg i en periode, eller hvis du har flere arbejdssteder samtidig.

 

Fri bil beskatning

Har du fri bil til rådighed fra arbejdsgiver kan det også være en god ide at kontrollere din lønseddel for at beregne om værdien af fri bil er korrekt indregnet på din lønseddel.

Såfremt din arbejdsgiver har købt eller leaset en bil, der er under 36 måneder og stillet til den rådighed for dig, skal den månedlige beskatning beregnes således, hvis bilen værdi eksempelvis udgør kr. 350.000:

25% af kr. 300.000 + 20% af kr. 50.000, i alt kr. 85.000. Til dette beløb skal lægges årlig miljøtillæg eller vægtafgift + 50%, eksempelvis kr. 8.000. I dette tilfælde vil du hver måned skulle beskattes af kr. 7.750.

 

Midlertidig rabat på beskatning af el- og hybridbiler

Regeringen har indført en rabat på bruttobeskatningen af el- og hybridbiler, der gælder i perioden fra 1. april 2020 til 31. december 2020. Rabatten udgør kr. 40.000 pr. år.

Såfremt du i marts måned 2020 er blevet beskattet af fri bil med kr. 7.000 vil det være ganske korrekt, at beskatningen på din lønseddel for april måned bliver nedsat med rabatten og herefter udgør kr. 3.667. 

 

Godtgørelse for erhvervsmæssig anvendelse af egen bil

Såfremt du bruger din egen bil til erhvervsmæssig kørsel for din arbejdsgiver, kan du få udbetalt kørselsgodtgørelse og denne godtgørelse er skattefri, såfremt den ikke overstiger kr. 3,52 pr. kilometer (2020 sats).

Det er et krav at der udfyldes et oplysningsskema med en række informationer om kørslen, herunder dato for kørslen, formål, antal kilometer m.v. Det er arbejdsgivers ansvar at kontrollere dette regnskab førend udbetalingen finder sted.

 

Download PDF

Generel info fra RID REVISION om ”Corona-virus” situationen

Hos RID REVISION ønsker vi også at efterleve regeringens anvisninger omkring, hvordan vi kan undgå at smitte hinanden og derfor lukker vi fysisk vort kontor fra i morgen torsdag den 19. marts kl. 08.00, men det er muligt at aflevere materiale ved døren.

 

Vi er tilgængelige på telefon og mail, og vil gøre alt hvad vi kan for at servicere dig så godt som muligt.

 

Vi følger hele tiden med i situationen og sætter os ind i de forskellige hjælpepakker og andre tiltag, som regeringen iværksætter.

 

Der er mange gode hjemmesider der oplyser omkring de forskellige tiltag, herunder kan vi henvise til www.virksomhedsguiden.dk

 

Vi står til rådighed for assistance og drøftelse af situationen i netop din virksomhed, så ring eller skriv gerne til os.

 

De bedste hilsner fra

 

Medarbejderne hos RID REVISION

Om Årsopgørelsen 2019 samt fradrag for renteudgifter af gæld til det offentlige

Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

 

Årsopgørelsen for år 2019

SKAT har oplyst at Årsopgørelsen for år 2019 er klar mandag den 9. marts 2020.

Det betyder, at ca. 4,5 millioner borgere i Danmark får adgang til deres årsopgørelse via www.TastSelv.SKAT.dk/borger.

Det er en god ide at kontrollere de enkelte indtægter og udgifter på årsopgørelsen, da alle tallene i rubrikkerne er et udtryk for, hvad eksterne parter har indberettet til SKAT.

 

Restskat eller overskydende skat vedrørende år 2019

Ifølge SKAT`s tidsplan vil overskydende skat blive udbetalt fra den 3. april 2020, medens restskat kan betales med et dag-til-dag rentetillæg frem til 30. juni 2020. Specifikke informationer herom vil fremgå af din årsopgørelse fra SKAT.

 

Hvilke renter til det offentlige er fradragsberettigede

Virksomheder og privatpersoner har ikke fradrag for alle typer af renter af gæld til det offentlige. Der er to forskellige slags renter:

1) Opkrævningsrenter, der tilskrives i perioden indtil gælden overgives til Gældsstyrelsen. Disse renter er der ikke fradrag for.

2) Inddrivelsesrenter som efterfølgende tilskrives af Gældsstyrelsen. Disse renter er der skattemæssigt fradrag for i år 2019 og tidligere år.

Gældsstyrelsen opkræver en variabel rente, der p.t. er på 8,05 % og skattefradraget bliver indberettet i takt med, at renterne bliver betalt.

I rubrik 348 på selvangivelsen fremgår de fradragsberettigede renteudgifter, som Gældsstyrelsen har indberettet.

 

Ophør af rentefradrag vedrørende inddrivelsesrenter pr. 1.1.2020

Der træder nye regler i kraft 1. januar 2020, hvilket medfører, at der ikke længere er fradrag for inddrivelsesrenter.

Dermed er der som udgangspunkt slet ikke skattemæssigt fradrag for renter til det offentlige.

Den manglende fradragsret gælder også for renter, der er tilskrevet på gælden før 1. januar og som betales efter 1. januar 2020.

Det er også besluttet at fjernelse af skattefradragsretten ikke medfører en reduktion af rentesatsen, der således fortsat udgør 8,05%. Det betyder, at det bliver dyrere at skylde penge til det offentlige.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2020 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk