Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Husk januar tilpasningen, hvis du beskattes af fri bil

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Reglerne for beskatning af fri bil blev ændret fra og med 1. juli 2021. Ændringen betød, at man hvert år i januar frem til år 2025 skal genberegne bilens beskatningsgrundlag med nye satser. Der skal således opgøres et nyt beskatningsgrundlag med januar 2022 lønnen.

 

Beskatningsgrundlag af fri bil i januar 2022

I januar 2022 skal beskatningen opgøres således:

Sats for bilens værdi under kr. 300.000 24 %
Sats for bilens værdi over kr. 300.000 21 %
Miljøtillæg (%) 350 (svarer til at gange med 3,5)

 

Fremtidige ændringer

Skemaet herunder viser de fremtidige ændringer til beskatningsgrundlaget, som skal tilpasses i januar hvert år frem til år 2025.

Download PDF

Ændrede regler for børne- og ungeydelse

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Som reglerne er i dag udbetales børne- og ungeydelse kun til den ene forælder. Fra den 1. januar 2022 bliver reglerne ændret, så begge forældre ved fælles forældremyndighed som udgangspunkt får udbetalt halvdelen af ydelsen hver. Samtidig indtræder der også ændringer for, hvornår børne- og ungeydelsen bliver nedsat.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen i dag

I dag nedsættes Børne- og ungeydelsen, hvis indkomsten er over kr. 818.300 (2021 niveau). Dette beløb udgør topskattegrundlaget, altså den personlige indkomst, omfattende løn, overskud af virksomhed mv. fratrukket AM-bidrag og indbetalinger til pension. Nedsættelsen af den samlede ydelse sker med 2 % af indkomsten over kr. 818.300. Nedsættelse af ydelsen sker, hvis bare èn af ægtefællerne overstiger indkomst-grænsen på kr. 818.300.

Ovenstående betyder, at der sker nedsættelse af ydelsen, hvis en ægtefælle har en indkomst på kr. 1.000.000, mens den anden ægtefælle kun har en indkomst på kr. 400.000. Nedsættelsen vil i år 2021 udgøre kr. 3.634 svarende til 2 % af forskellen mellem kr. 1.000.000 og indkomstgrænsen på kr. 818.300.

Har begge ægtefæller i stedet en indkomst på kr. 700.000, sker der ingen nedsættelse, da ingen af dem enkeltvis overstiger indkomstgrænsen, selvom deres samlede indkomst er den samme som i førnævnte eksempel.

Hvis et ægtepar har et barn på 10 år, udgør børne- og ungeydelsen i 2021, kr. 11.532. Hvis den ene forælder har en indkomst på kr. 1.394.900 bortfalder retten til børne- og ungeydelsen helt, uanset den anden forælders indkomst.

 

Hvornår nedsættes børne- og ungeydelsen fra 1. januar 2022

Fra den 1. januar 2022 beregnes nedsættelse af Børne- og ungeydelsen for hver forældre for sig, da ydelsen udbetales med 50% til hver forælder. Indkomstgrænsen udgør kr. 828.100 for år 2022. Forældrenes indkomst vil derfor ikke mere påvirke hinanden.

Nedsættelsen vil fortsat udgøre 2 % af indkomsten over kr. 828.100.

Ændringerne får ingen betydning for ægtefæller, hvor begge har en indkomst over indkomstgrænsen. Men for ægtefæller, hvor kun den enes indkomst ligger over indkomstgrænsen, vil det til gengæld give en større udbetaling, hvis nedsættelsen er større end det halve af den samlede børne- og ungeydelse, hvilket kan illustreres ved samme eksempel som tidligere med et ægtepar med et barn på 10 år.

I 2022 får hver forældre udbetalt kr. 5.766 i børne- og ungeydelse (2021 niveau for sammenlignelighedens skyld). Den ene forælder har en personlig indkomst på kr. 1.394.900, mens den anden forældre ligger under indkomstgrænsen. Denne familie vil efter 1. januar 2022 fortsat få udbetalt den ene halvdel i Børne- og ungeydelse, hvor familien i år 2021 mistede retten til hele børne- og ungeydelsen.

Download PDF

Vi søger en ny kollega

 

  • Er du revisor med et par års erfaring, og har du lyst til at arbejde både selvstændigt og som del af et hold?

  • Sætter du pris på at være sammen med kollegaer, hvor kvalitet og udveksling af erfaringer er en naturlig del af arbejdsdagen?

  • Vil du arbejde i et revisionsfirma med et uformelt miljø og med stor frihed under ansvar, og hvor ordene balance i arbejdslivet respekteres?

  • Brænder du for at gøre en forskel for kunder og for kollegaer?

  • Vil du have tæt kontakt med kunder og mulighed for at udvikle dig?

 

 

så er det dig, vi søger!

 

  

Du vil opleve, at der er kort fra beslutning til handling, samt at du bliver en vigtig del af firmaets arbejdsdag.

 

Som vor nye kollega vil du få en alsidig arbejdsdag, som du selv har indflydelse på.

 

Der gælder gensidig respekt mellem alle på kontoret, og vi står sammen som et hold, der deler viden og erfaringer, idet vi tror på, at det gør hver af os stærkere til at servicere vore kunder.

 

Vi tilbyder flextid, således at du får en fornuftig balance mellem dit arbejdsliv og dit privatliv.

 

Vi tilbyder dig en løn som modsvarer dine kvalifikationer, ligesom du tilbydes forskellige personalegoder i form af feriefridage, betalt frokostpause, sundhedsordning mv.

 

 

Praktisk

 

Tiltrædelse snarest muligt.

 

Kontakt Anette Dam Jacobsen for spørgsmål til stillingen eller send din ansøgning på

ads@r-i-d.dk eller telefon 75 89 60 66.

 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Download PDF

Udskudt tilbagebetaling på momslån

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Tilbagebetaling af momslån

Tilbagebetalingsfristen for de momslån, der oprindeligt skulle betales henholdsvis den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, er begge udskudt.

Begge tilbagebetalingsfrister er udskudt til den 1. april 2022.

Hvis momslånene ikke tilbagebetales den 1. april 2022 er det muligt at opnå en afdragsordning på skattekontoen på 24 måneder med en månedlig rente på 0,7 %.

Download PDF
Ejendomsvurderinger

Update om de nye offentlige ejendomsvurderinger

Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor,  FSR – Danske Revisorer

 

Det er Vurderingsstyrelsen, der har fået ansvaret for – inden 1. januar 2024 – at få de nye offentlige ejendomsvurderinger for parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på plads.

Systemet omkring offentlige ejendomsvurderinger har været sat på ”stand-by” siden 2011, men nu foreligger der en ny køreplan, hvor også it-systemerne er afprøvet, som skal sikre, at vurderingssystemet kommer til at fungere igen.

Første trin i køreplanen er, at Vurderingsstyrelsen i løbet af september måned 2021 udsender såkaldte deklarationsmeddelelser til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse.

 

Hvad er en deklarationsmeddelelse?

En deklarationsmeddelelse er en informationsskrivelse til ejeren om, hvilke datagrundlag Vurderingsstyrelsen vil anvende til den nye offentlige ejendomsvurdering. Det er typisk oplysninger, som allerede foreligger i BBR registeret samt oplysninger om ejendommens beliggenhed, byggeår, størrelse, generelle stand samt oplysninger om referenceejendomme mv. Ejeren af ejendommen har herefter 4 uger til at kontakte Vurderingsstyrelsen, såfremt oplysningerne i deklarationsmeddelelsen ikke er korrekte, så Vurderingsstyrelsen kan foretage den offentlige ejendomsvurdering på det korrekte grundlag.

 

Hvornår udsendes de første offentlige ejendomsvurderinger?

Efter boligejernes accept af oplysningerne i deklarationsmeddelelserne, forventes de nye ejendomsvurderinger udsendt fra medio oktober måned 2021. Er boligejerne uenige i denne vurdering, er der mulighed for at klage. Der er forskellige klagefrister for hver vurdering, og det koster et gebyr for hvert år, der klages for.

 

Hvilken betydning har den nye offentlige ejendomsvurdering?

Siden 2011 har alle boligejere betalt ejendomsværdiskat og grundskyld (ejendomsskat) af en uændret vurdering, og det har ikke været muligt at klage over denne.

Der er p.t. et skattestop, der sikrer, at ejendomsværdiskatten ikke kan stige og grund-skylden (ejendomsskatten) kun kan stige begrænset, men dette ophører 1.  januar 2024, hvor helt nye regler for beskatning af ejerboliger træder i kraft.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver lavere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver lavere, har boligejeren betalt for meget i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. I dette tilfælde vil boligejeren blive kompenseret og modtage et såkaldt tilbagebetalingstilbud.

Hvis boligejeren vælger at klage over den nye vurdering bortfalder tilbagebetalings-tilbuddet automatisk.

 

Hvis den nye offentlige ejendomsvurdering bliver højere end hidtil?

Hvis den nye ejendomsværdi bliver højere, har boligejeren reelt betalt for lidt i alle eller nogle af årene 2011 til 2020. Boligejeren vil i den situation være omfattet af skattestoppet og der vil ikke komme en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

 

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger fremadrettet?

Det er vigtigt at få så præcis, men også retfærdig en vurdering som muligt, også fordi den nye boligbeskatning, der træder i kraft 1. januar 2024, beregnes med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger.

Der vil være boligejere, der vil opleve en stigning i boligskatterne og nogle boligejere der vil opleve et fald.

En af årsagerne kan være den generelle prisudvikling på boligmarkedet i de enkelte områder over de 20 år, der er gået, siden ejendommen er blevet vurderet.

 

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk