Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Udlejere af boligejendomme

Relevant nyt for udlejere af boligejendomme

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisore

 

Den 1. juli 2022 trådte en ny lejelov i kraft. Den nye lejelov er en sammenskrivning af Lejeloven og Boligreguleringsloven. Med den nye lejelov er der sket flere indholdsmæssige ændringer og præciseringer, som også medfører nogle praktiske ændringer, som alle udlejere skal være opmærksomme på.

 

I denne artikel har vi sat fokus på et par praktiske forhold, som udlejere skal være opmærksomme på.

For den indholdsmæssige forståelse af den nye lejelov, anbefaler vi at søge juridisk bistand.

 

Ny type lejekontrakt – standardlejekontrakt typeformular A10

Med den nye lejelov følger en opdateret standardlejekontrakt. Tidligere typeformular A9 må ikke længere anvendes ved indgåelse af lejemål efter 31. december 2022. Senest fra 1. januar 2023 skal nye lejeaftaler indgås ved brug af typeformular A10.

 

Den nye standardlejekontrakt kan anvendes i lejeaftaler om beboelseslejemål, herunder lejeaftaler om lejligheder, huse, rækkehuse, værelser mv. 

 

Den nye standardlejekontrakt typeformular A10 kan findes på Indenrigs – og Boligministeriets hjemmeside på www.im.dk. Typeformularen kan allerede anvendes nu.

 

Skabeloner for påkravsskrivelser mv.

Mange udlejere bruger standardskabeloner og paradigmer, når de kommunikerer med deres lejere. Det er vigtigt, at disse skabeloner opdateres, så udlejere ikke bruger skabeloner, der henviser til forældet lovgivning. Derfor skal standardskabeloner opdateres, herunder eksempelvis standarder vedrørende:

 • når en udlejer vil skrive et påkrav til en lejer
 • når en udlejer ønsker at ophæve en lejers lejemål som følge af, at lejer har misligholdt lejekontrakten
 • når en udlejer vil skrive en fogedbegæring til brug ved en lejers manglende betaling af husleje mv.

 

Nettoprisindeks

Huslejeforhøjelser kan varsles efter stigninger i nettoprisindekset. Det er som tidligere vigtigt med en rettelig henvisning hertil i lejekontrakten.

 

Udlejeres opmærksomhed på lov om loft over huslejestigninger

Torsdag den 22. september 2022 blev lov om loft over huslejestigninger vedtaget. Loven betyder, at den årlige huslejestigning i forhold til nettoprisindekset i år 2022 og 2023 begrænses til maksimalt 4 %. Udlejere kan kun varsle huslejestigninger på mere end 4 %, såfremt der er dokumentation for, at driftsudgifterne er steget med mere end 4 % i forhold til det foregående år. 

 

Download PDF
Fradrag for Donationer

Fradrag for donationer

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Danskerne donerer i stor stil penge til velgørende formål, så derfor er det relevant at kende reglerne for skattemæssige fradrag for donationer.

 

Generelt

Donationer giver ret til skattemæssigt fradrag, hvis donationen er ydet til en velgørende forening, som er godkendt af SKAT. På SKAT`s hjemmeside er der en udtømmende liste over godkendte foreninger.

 

Derudover er det et krav, at den, der yder donationen, ikke modtager en modydelse for donationen. Derfor er der ikke fradrag for varekøb eller kontingenter købt hos velgørende foreninger.

 

For privatpersoner

For privatpersoner er det muligt at få fradrag for donationer op til maksimalt kr. 17.200 i år 2022. Fradragets skattemæssige værdi er ca. 26 %. En donation på kr. 100 vil derfor kun koste ca. kr. 74 efter skat

 

Fradraget skal indberettes til SKAT af den godkendte forening – det er altså ikke muligt selv at indtaste fradraget på den private selvangivelse. For at opnå skattefradrag i forbindelse med donationen skal en privatperson derfor oplyse sit CPR-nummer til foreningen.

 

For virksomheder og selskaber

For virksomheder og selskaber gælder det samme beløbsmæssige loft for fradrag som for privatpersoner, altså kr. 17.200 i år 2022. For at opnå skattefradrag skal virksomhedens eller selskabets CVR-nummer oplyses til den forening, der modtager donationen.

 

Virksomheder og selskaber har også mulighed for at fratrække reklame- eller markedsføringsudgifter, hvis de får en reklameydelse i forbindelse med en donation. Her er der ikke en konkret beløbsgrænse, men reklameværdien skal have en rimelig størrelse i forhold til den ydede donation, og det skal kunne dokumenteres, at donationen har karakter af en reklameudgift

 

Særlige regler for donationer til forskning

For donationer ydet til forskning er der ingen øvre beløbsgrænse, og der kan dermed opnås fradrag uanset donationens størrelse. Der findes på SKAT´s hjemmeside også en liste over godkendte foreninger i forhold til forskningsgaver/donationer.

 

Særligt for aftaler, der løber i 10 år

Der gælder særlige regler for bindende aftaler over 10 år, idet det er muligt at opnå et højere fradrag, hvis der sker en binding via indgåelse af en skriftlig aftale med en godkendt forening om at yde en fast årlig donation i 10 år. Denne type donationer kan udgøre op til 15 % af den personlige indkomst for personer og op til 15 % af selskabsindkomsten for selskaber.

 

 

 

 

 

 

 

 

Download PDF
Beskrivelse af bogholderiet

Krav om beskrivelse af bogholderi fra 1. juli 2022

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor, FSR – Danske Revisorer

 

Fra og med 1. juli træder de første bestemmelser fra den nye bogføringslov i kraft. En af disse bestemmelser vedrører den beskrivelse, som de fleste virksomheder skal udforme i henhold til bogføringsloven.

 

Virksomheder omfattet af reglerne om at skulle udforme en beskrivelse af bogholderi

Følgende er omfattet af regler om beskrivelse (ikke fyldestgørende):

 • Alle selskaber (A/S, ApS mv.).
 • Personligt ejede virksomheder med en omsætning på mere end kr. 300.000.
 • Andelsboligforeninger med en omsætning på mere end kr. 300.000 (omsætning indbefatter boligafgift)
 • Erhvervsdrivende foreninger med en omsætning på mere end kr. 300.000.

Langt de fleste virksomheder er dermed omfattet af krav om beskrivelse.

 

De nye krav fra 1. juli 2022

Der har også i den tidligere version af bogføringsloven været krav om en beskrivelse. Men fra 1. juli 2022 skal de omfattede virksomheder have udformet en beskrivelse, som der er væsentlige ændringer til. Beskrivelsen skal som minimum omfatte følgende:

 • Virksomhedens procedurer for at sikre, at alle virksomhedens transaktioner løbende registreres,
 • virksomhedens procedurer for at sikre, at virksomhedens regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis, og
 • hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for procedurerne, jf. ovennævnte punkter.

Erhvervsstyrelsen arbejder på at lave en skabelon for beskrivelserne, som virksomheder kan tage udgangspunkt i.

Beskrivelserne skal udarbejdes pr. 1. juli 2022 og opdateres, når det anses for nødvendigt, eksempelvis ved udskiftning af ansvarlige medarbejdere omtalt i beskrivelserne eller lignende. Beskrivelserne skal ikke sendes til nogen, men de skal kunne fremvises, hvis virksomheden bliver bedt om det.

 

Forslag til indhold af beskrivelser

Beskrivelserne skal tilpasses virksomhedernes transaktioner og kompleksitet og skal derfor udarbejdes individuelt for den enkelte virksomhed, men der kommer som omtalt en skabelon fra Erhvervsstyrelsen med hjælpetekster, som kan tilpasses og anvendes. Desuden kan nedenfor listede anvendes som forslag til indhold af, hvad en beskrivelse kan indeholde:

 • Hvor ofte skal der bogføres og foretages diverse afstemninger
 • Hvilket bogføringssystem anvendes
 • Hvis en ekstern bogfører for virksomheden – eksempelvis en revisor – er der så indgået aftale herom, og hvem i virksomheden er ansvarlig for at instruere den eksterne part i forhold til virksomhedens bogføring
 • procedure for hvordan virksomhedens regnskabsmateriale opbevares f.eks. i et bogføringssystem, og hvordan virksomheden lever op til kravene om sikkerhedskopiering af regnskabsmaterialet
 • Hvem er ansvarlig for bogføring og opbevaring mv.
Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk