Tilbage

Finansloven 2020

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 2. december 2019 præsenterede regeringen en aftale om finansloven for 2020. Vi har herunder sat fokus på nogle af de ændrede skatteregler.

 

Var du hovedaktionær i dit selskab den 18/5 1993?

Hvis du ejer aktier (eller anparter) i et selskab og var hovedaktionær den 18/5 1993, har du været omfattet af reglerne for hovedaktionærnedslag.

 

Hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 18. maj 1993, er omfattet af reglerne om hovedaktionærnedslag og er dermed berettiget til et nedslag i deres avance ved afståelse af aktierne. Nedslaget gives for alle ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget udgør 1 % pr. fulde ejerår forud for udløbet af indkomståret 1998. Nedslaget kan maksimalt udgøre 25 %.

 

Den gældende skattesats for beskatning af aktieavance er 42 %. Satsen kan blive nedsat med op til 25 % svarende til en skattesats på 31,5 %. Hvis aktierne er anskaffet i 1976 giver reglerne eksempelvis ret til 22 % nedslag svarende til et skattesats på 32,76 %.

 

Med virkning fra 1. februar 2020 bliver hovedaktionærnedslaget afskaffet, hvorved fremtidige gevinster vil blive beskattet fuldt ud med den almindelig skattesats på 42 %.

 

FSR – danske revisorer har dog netop i dag indgivet et høringssvar, hvor de efterspørger overgangsregler for som minimum de tilfælde, hvor aktier er overdraget med succession, da køber her allerede har betalt for hovedaktionærnedslaget i form af en lavere passivpost og for de tilfælde, hvor en aktionær allerede er påbegyndt likvidation af selskabet, men hvor den lange sagsbehandlingstid ved Skattestyrelsen bevirker, at endelig likvidation ikke kan nå at ske inden 1. februar 2020.

 

Ejer du en forældrekøbsbolig?

Ved køb og udleje af en bolig til sine egne børn vil det ikke fremover være muligt af benytte virksomhedsskatteordningen (VSO). Det vil selvfølgelig stadig være muligt at købe en bolig og udleje den til sit barn – blot uden brug af virksomhedsordningen.

 

Ændringen betyder, at renteudgifter vedrørende forældrekøbsboligen ikke længere kan fratrækkes i den personlige indkomst. For personer, der betaler topskat, betyder det, at skatteværdien af rentefradraget falder fra 55,9 % til en fradragsværdi på 25,6 – 33,6 % som ved normal kapitalindkomst.

 

Overskud ved udlejning af boligen kan fremover heller ikke opspares og en forældrekøbsbolig kan heller ikke opretholde en virksomhedsskatteordning.

 

Det er endnu ikke aftalt, hvordan en overgangsordning kommer til at udmønte sig for de forældrekøbsboliger, der allerede er placeret i virksomhedsskatteordningen – altså hvordan udtræden skal ske. Det forventes, at reglerne ændres med virkning fra år 2021.

 

Leaser du din bil ved en firmabilsordning

De nuværende regler for opgørelse af beskatningsgrundlaget for leasede firmabiler afskaffes fra den 1. februar 2020. Det fremtidige beskatningsgrundlag ved fri bil skal fremover følge den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

 

Som led i den grønne omstilling indføres samtidigt et fradrag i beskatningsgrundlaget på kr. 40.000 fra 1. april – 31. december for el-firmabiler.

 

Bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed hæves

Fra 1. januar 2020 vil nedsættelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til nærtstående tilbagerulles. Herefter vil bo- og gaveafgiften igen være 15 % for alle overdragelser.

 

Det er fortsat muligt i resten af december 2019 at overdrage erhvervsvirksomheder til nærtstående til den lave gaveafgiftssats på 6 %.

 

Der bliver alligevel ingen skattefritagelse for fri telefon

Den tidligere aftalte skattefritagelse fra og med 2020 på fri telefon og internet bliver ophævet. Det betyder, at der fortsat skal ske beskatning af fri telefon og internet.

 

Satsen for beskatning af fri telefon forventes i 2020 at udgøre kr. 2.900.

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2022 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk