Har du brug for hjælp?
Anette Dam Jacobsen
Statsautoriseret Revisor, Partner
76749219

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

OBS på nye regler for boliglån fra 1. januar 2018

  Af Thomas B. Kristensen, Studiemedhjælper

 Formål:

Regeringen har indført nye retningslinjer for boligejere med såkaldt høj gæld. Begrænsningen omkring boliglån til husstande med høj gæld er udfærdiget som et præventivt tiltag. En ændret og lavere låntagning skal således beskytte husstande, så de undgår økonomiske problemer ved en eventuel rentestigning. De nye regler har ligeledes til formål at mindske risikoen for en overophedning på boligmarkedet.

 

De nye regler:

De nye regler betyder, at boligejere, som vil optage gæld på mere end fire gange husstandsindkomsten, og hvor belåningsgraden er over 60 %, vil blive ramt af en begrænsning i deres valg af lånetype.

Konkret vil boligejere i disse tilfælde ikke kunne optage følgende type lån:

 • Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag, f.eks. et F1 lån
 • Afdragsfrie lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller derover, f.eks. et F5 lån med afdragsfrihed.

Alle andre typer af lån med lavere risikoprofil vil ikke blive omfattet af lånebegrænsningerne. Det rammer dermed ikke de boligejere, som benytter de såkaldte nedsparingslån, som pensionister med stor friværdi typisk anvender, når de vil ”spise mursten”, forudsat at belåningsgraden er under 60%.

 

For boligejer, der allerede har høj gæld:

Boligejere, der allerede i dag har et lån, der falder indenfor definitionen på ”høj gæld”, bliver ikke omfattet af de nye skærpede retningslinjer. For denne gruppe af boligejere, træder begrænsningen kun i kraft såfremt de ved en låneomlægning ønsker at skifte lånetype, eksempelvis til et lån med høj risikoprofil som de ovenfor anførte lånetyper.

Download PDF

Nye pensionsregler

Nye pensionsregler

Af Tine Jensen, revisorelev

 

Aldersopsparing

Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing, så 2017 er det sidste år, hvor der kan indbetales kr. 29.600. Fra og med 2018 vil det maksimale årlige beløb, som kan indbetales, være kr. 5.100, indtil 5 år før folkepensionsalderen. Herefter kan indbetales kr. 46.000 (2018). Den høje beløbsgrænse vil gradvist stige til kr. 51.100 i 2023.
Muligheden for at indbetale indskud på en aldersopsparing gælder ikke, hvis pensionsopspareren har fået en udbetaling fra en ratepension, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med 10 år før folkepensionsalderen.

 

Seneste start for udbetaling af aldersopsparingen forhøjes fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det bliver også muligt, at få aldersopsparingen udbetalt i rater. Rateudbetalingen kan startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales.

 

Udbetaling af pension

Pensionsudbetalingsalderen er ændret til at være 3 år før folkepensionsalderen mod i dag 5 år. Ændringen gælder for alle nye pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018.

 

Udbetalingsperiode for ratepension

Udbetalingsperioden for en ratepension forlænges fra 25 til 30 år. Man kan naturligvis stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal denne minimum være 10 år.

 

Udligningsskatten afskaffes

Som en del af den nye finanslov afskaffes udligningsskatten på pensioner allerede i 2018.

Private skatteforhold og den nye Finanslov

af Dina Junker Andersen, Revisor, Financial Controller

Private skatteforhold

Selvom december er en travl måned, er det en god ide at give sig tid til at forholde sig til sine private skatteforhold. Det er tid til eksempelvis at overveje, om der skal ske ekstraordinær indbetaling til pensionsordninger, gives gaver til almennyttige formål eller til nærtstående, og om der skal indbetales frivillig skat vedrørende år 2017 for at undgå rentetillæg.

 

Forskudsopgørelsen for år 2018

Overvej også om forskudsopgørelsen for år 2018 skal ændres. Dette er aktuelt, hvis der forventes eller er sket ændringer i økonomien, herunder:

 

 • Flytning
 • Befordringsfradrag
 • Låneomlægning.
 • Løn- og pensionsforhold
 • Ændrede forventninger til resultatet af selvstændig virksomhed
 • Opstart eller lukning af selvstændig virksomhed

 

Finansloven for 2018

I den nye Finanslov er der lagt op til flere tiltag, herunder:

 

 • Boligjob-ordningen gøres permanent fra 2018
 • Beskatningen af fri telefon afskaffes fra 2020.
 • Taksterne for passage på Storebæltsbroen nedsættes med 15 % allerede fra 2018 og med yderligere 10 % fra 2023., hvis der anvendes Brobizz eller nummerpladescanning, som indføres i løbet af 2018.
 • Udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing fjernes.
Download PDF

Skattemæssige beløbsgrænser 2018

Hermed en oversigt og skattemæssige beløbsgrænser for 2018

Download PDF
Til Top

RID Copyright 2018 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk