Har du brug for hjælp?
Anette Jacobsen
Statsautoriseret revisor
76749219

Viden om

Hos RID REVISION skriver vi jævnligt artikler om aktuelle emner, som udgives i forskellige lokalblade, på LinkedIn og Facebook samt her på vor hjemmeside – og husk, du er altid velkommen til at kontakte os for uddybning omkring et emne.
Desuden kan du også finde vor brancheorganisation FSR – danske revisorer kvartalsvise informationsblad RevisorInformerer, der indeholder indlæg om mange spændende emner.

Likviditetsmæssige konsekvenser af den nye ferielov

Af Anette Dam Jacobsen, statsautoriseret revisor

Den 1. september 2020 vil en ny ferielov træde i kraft. For virksomheder med ansatte er det værd allerede nu at have fokus på lovændringerne, da de får likviditetsmæssige konsekvenser.

 

De væsentligste ændringer

Med den nye ferielov omlægges ferieåret, så det fremover løber fra 1. september – 31. august. Desuden sker der en ændring af princippet om forskudt optjening og afholdelse af ferie til fordel for samtidighedsferie, hvilket betyder, at medarbejdere kan afholde betalt ferie allerede i takt med, at de optjener ferien. Herved får eksempelvis nyuddannede mulighed for at kunne holde ferie med løn allerede i deres første år på arbejdsmarkedet.

 

Eksempel på samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at den ret til ferie, som optjenes fra 1. september 2020 til 31. august 2021, kan afholdes i samme periode fra 1. september 2020 til 31. december 2021, hvorved optjening og afvikling sker i samme periode. Dog er ferieafholdelsesperioden, som det også ses af eksemplet, 16 måneder.

 

Overgangsreglen og likviditeten

For alle de lønmodtagere, der allerede er på arbejdsmarkedet, giver ændringen af ferieloven behov for en overgangsregel, da de med de nye regler vil have 10 ugers ferie i år 1.

 

Overgangsreglen indebærer, at ferie optjent i de sidste 12 måneder før 1. september 2020 skal indefryses i en fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pengene vil herefter skulle udbetales, når en medarbejder forlader det danske arbejdsmarked.

Som alternativ til indbetaling til fonden, er der åbnet op for, at det skal være muligt, at indberette de skyldige saldi til fonden og først foretage indbetaling ved fondens udbetaling – hvilket svarer til, at der indgås et langfristet lån – der dermed selvfølgelig også vil blive underlagt en årlig forrentning. Niveauet for forrentning kendes ikke endnu.

Ovenstående giver anledning til, at virksomheder skal overveje, hvad der bedst kan svare sig for dem i forhold til, om der er likviditet til at indbetale saldi til fonden, eller om der skal oprettes lån.

Download PDF

Moms- og skattefradrag 2018

Vejledning til moms og skattefradrag i 2018

Download PDF

OBS på nye regler for boliglån fra 1. januar 2018

  Af Thomas B. Kristensen, Studiemedhjælper

 Formål:

Regeringen har indført nye retningslinjer for boligejere med såkaldt høj gæld. Begrænsningen omkring boliglån til husstande med høj gæld er udfærdiget som et præventivt tiltag. En ændret og lavere låntagning skal således beskytte husstande, så de undgår økonomiske problemer ved en eventuel rentestigning. De nye regler har ligeledes til formål at mindske risikoen for en overophedning på boligmarkedet.

 

De nye regler:

De nye regler betyder, at boligejere, som vil optage gæld på mere end fire gange husstandsindkomsten, og hvor belåningsgraden er over 60 %, vil blive ramt af en begrænsning i deres valg af lånetype.

Konkret vil boligejere i disse tilfælde ikke kunne optage følgende type lån:

  • Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag, f.eks. et F1 lån
  • Afdragsfrie lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller derover, f.eks. et F5 lån med afdragsfrihed.

Alle andre typer af lån med lavere risikoprofil vil ikke blive omfattet af lånebegrænsningerne. Det rammer dermed ikke de boligejere, som benytter de såkaldte nedsparingslån, som pensionister med stor friværdi typisk anvender, når de vil ”spise mursten”, forudsat at belåningsgraden er under 60%.

 

For boligejer, der allerede har høj gæld:

Boligejere, der allerede i dag har et lån, der falder indenfor definitionen på ”høj gæld”, bliver ikke omfattet af de nye skærpede retningslinjer. For denne gruppe af boligejere, træder begrænsningen kun i kraft såfremt de ved en låneomlægning ønsker at skifte lånetype, eksempelvis til et lån med høj risikoprofil som de ovenfor anførte lånetyper.

Download PDF

Nye pensionsregler

Nye pensionsregler

Af Tine Jensen, revisorelev

 

Aldersopsparing

Folketinget har vedtaget nye regler for indbetaling på aldersopsparing, så 2017 er det sidste år, hvor der kan indbetales kr. 29.600. Fra og med 2018 vil det maksimale årlige beløb, som kan indbetales, være kr. 5.100, indtil 5 år før folkepensionsalderen. Herefter kan indbetales kr. 46.000 (2018). Den høje beløbsgrænse vil gradvist stige til kr. 51.100 i 2023.
Muligheden for at indbetale indskud på en aldersopsparing gælder ikke, hvis pensionsopspareren har fået en udbetaling fra en ratepension, pensionsordning med løbende udbetalinger eller indeksordning fra og med 10 år før folkepensionsalderen.

 

Seneste start for udbetaling af aldersopsparingen forhøjes fra 15 til 20 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det bliver også muligt, at få aldersopsparingen udbetalt i rater. Rateudbetalingen kan startes op senest på det tidspunkt, hvor aldersopsparingen ellers skulle udbetales.

 

Udbetaling af pension

Pensionsudbetalingsalderen er ændret til at være 3 år før folkepensionsalderen mod i dag 5 år. Ændringen gælder for alle nye pensionsordninger, der oprettes efter 1. januar 2018.

 

Udbetalingsperiode for ratepension

Udbetalingsperioden for en ratepension forlænges fra 25 til 30 år. Man kan naturligvis stadig vælge en kortere udbetalingsperiode, dog skal denne minimum være 10 år.

 

Udligningsskatten afskaffes

Som en del af den nye finanslov afskaffes udligningsskatten på pensioner allerede i 2018.

Til Top

RID Copyright 2016 All Right Reserved    //   CVR nr.: 30 70 79 07   //   SITEMAP

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk